Médiá o nás


Učitelia sa vzdelávali, Mestské noviny, 14.6.2011 


Rozhodli sme sa informovať o Celoživotnom programe vzdelávania aj našich starších učiteľov, ktorí už nemajú s našou školou taký intenzívny vzťah. Žiaci z piateho ročníka  si pripravili prezentáciu programu Celoživotného vzdelávania. 
S použitím interaktívnej tabule, Power Pointových prezentácií, výkresov, informačných letákov, videí a fotografií. Samozrejme, že prioritou tohto stretnutia bol Comenius-školské partnerstvá, pretože z neho majú veľa skúseností a zážitkov. Radi sa so svojimi zážitkami podelia.
Začali so základnými informáciami o Celoživotnom vzdelávaní a podrobne informovali o Comenius projekte s názvom "Quality now and tomorrow". Celý projekt je podporovaný programom Celoživotného vzdelávania a jeho podprogramom Comenius-školské partnerstvá. Naši hostia sa dozvedeli o všetkých skúsenostiach, ktoré nadobudli počas tohto projektu.  Snažili sa priblížiť celý proces a komunikáciu v projekte Comenius.
Na konci prezentácie sme dôchodcom rozdali darčeky z EU kníhkupectva, informačné letáky o projektoch Comenius a Grundtvig.    

Mestské noviny, "Jednotka" sa chystá do Fínska, 8.03.2011

"Jednotka" hostila zahraničnú delegáciu, Mestské noviny, 1.12.2010
Žiaci z "Jednotky" na návšteve partnerskej školy v Španielsku, Mestské noviny, 15.06.2010Projekt Comenius, Mestské noviny, 20.10.2009