Projektové stretnutia

Projektové stretnutia
Project meetings

Základná škola Dr. Janského č.2 Žiar nad Hronom je zapojená do projektu Comenius  Školské partnerstvá -multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Celý projekt je koordinovaný školou vo Fínsku a spolupracuje 6 krajín:

Fínsko 
Grécko
Česká republika
Slovensko
Španielsko
Veľká BritániaNaplánované sú 4 projektové stretnutia :
·        september 2009- workshop Kassel, Nemecko
·        november 2009- Shrewsbury, Veľká Británia
·        apríl 2010, Anglesola, Španielsko
·        november 2010, Žiar nad hronom, Slovensko
·        marec 2011, Oulu, Fínsko


Prvé projektové stretnutie  Kassel , Nemecko
24.9.-27.9.2009

Worshop s názvom Biodiversity sa konal v Nemecku vo Fundatal blízko mesta Kassel. Na tento worshop vycestovali títo učitelia: Mgr. S.Bistová, PaedDr. Z.Rosenbergová.
Worshopu sa zúčastnili odborníci pedagogiky a ekológie a diskuotvali sme na tému, ktorá je spojená so slovom biodiversita, rôznorodosť fauny a flóry. Videli sme Praktické  ukážky výučby met´dou CLIL.
Na workshope sme  zúčastnených informovali o tom, že naša škola sa zúčastnila CO2 kampane. Vedecká pracovníčka z Harvardskej univerzity nás informovala o web stránku EOL http://www.eol.org/, kde sa nám podarilo aj zaregistrovať.  Navštívili sme vysunuté pracovisko wasserhaus-stredisko  environmentálnej  výchovy v prírode.  V tomto stredisku  sa pravidelne konajú návštevy žiakov, ktorí tam môžu pozorovať faunu a flóru krajiny a overovať  si fyzikálne  zákonistosti.
Z tohto workshopu vyšla aj metodickú príručka s projektami, ktoré boli odprezentované na workshope  spolu s prednáškami. Aj naša škola má článok v tejto príručke.
http://support-edu.org/webfm_send/609
  
Druhé projektové stretnutie -Shrewsbury, Veľká Británia
3.11.-7.11.2009

Druhé projektové stretnutie sa uskutočnilo v Shrewsbury vo Veľkej Británii, na ktoré vycestovala PaedDr.Z.Rosenbergová. Všetky partnerské školy informovala o školskom systéme na Slovensku a o postavení environmnetálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese. Počas projektového stretnutie sme urobili prieskum  o aktivitách, ktorými školy prispievajú k trvalo udržateĺnému rozvoju. Naša koordinátorská škola to všetko ukladala do tabuľky  v programe Excel Upresnili sme  si ďalšie kroky , podľa ktorých bude náš projekt ďalej pokračovať.Všetky aktivity budú zaznamenávané v programe Window Movie Maker. Pri určovaní  kritérií budeme vychádzať z brožúry ESD Criteria, ktorá bola vydaná s podporou Európskej Únie.

Tretie projektové stretnutie-Anglesola, Španielsko
14.4.-20.4.2010

Tretie projektové stretnutie sa uskutočnilo v Anglesole v Španielsku , na ktoré vycestovali títo učitelia: Mgr. S.Bistová, PaedDr. Z.Rosenbergová spolu so šiestimi žiakmi: Samuel Frindt, Mai Trang Hoang, Veronika Slašťanová, Simona Šupová, Radka Rosenbergová, Lukáš Tóth. Šírili sme aktivity, pomocou ktorých dosahujeme kritériá škôl s trvalo udržateľným rozvojom. Veľký dôraz sme kládli na separovanie , celosvetový úspech CO2 champaign, celosvetový projekt Beagle, projekt Voda v karjine. Všetky aktivity sme sparcovali v programe Window Movie Maker a naši žiaci ich odprezentovali v anglickom jazyku. (power presentation I give you at school.)
Na projektovom stretnutí sme mali pripravené 3 krátke filmy a splnili sme nasledovné kritériá:
1.      Metóda učenia a vyučovania- krátky film Fair Trade
2.      Oblasť školskej oragnizácie a plánovania- krátky film Ekoaktivity
3.      Oblasť školskej klímy- krátky film kyslé dažde
Okrem týchot aktivít sme partnerské školy informovali o adopcii Birtukam Lemma Kassa na diaľku a zahrali sme krátky životopis Juraja Jánošíka.Štvrté  projektové stretnutie-Žiar nad Hronom, Slovensko

10.11.-14.11.2010

Štvrté projektové stretnutie pripravovala ZŠ Dr.Janského č.2 od septembra 2010. Bolo to naše prvé medzinárodné projektové stretnutie, aké kedy naša škola pripravovala. Počas tohto projektového  stretnutia sme pripravili návstevu  mestského úradu, na ktorom nás prijal primátor mesta Žiar nad Hronom Mgr. Ivan Černaj a PhDr.Marta Mergová, vedúca odboru školstva a športu. Každá krajina odprezentovala dva filmy, ktoré spĺnali ďalšie kritériá ESD.
ZŠ Dr.Janského č.2 šírila svoje skúsenosti zo Dňa Sadenia stromčekov, v rámci projektu ENO a krátky film s ekoaktivitami mladších žiakov.
Kritériá ESD:
Kritérium  vyučovania- Ekoaktivity mladších žiakov
Kritérium Kultúra a jej komplexnosť-Deň sadenia stromčekov

Piate projektové stretnutia-Oulu, Fínsko
16.3.-20.3.2011

Naše posledné projektové stretnutia sa uskutočnilo vo fínskej koordinátorskej škole  v Oulu. Tohto projektového stretnutia sa zúčastnilo 5 pedagógov (Mgr.Marek Baláž,riaditeľ školy, obidve zástupkyne Mgr.Nataša Solnicová, Mgr. Oľga Berkešová, Mrg.Soňa Bistová a PaedDr.Zuzana Rosenbergová) a 10 žiakov (Samuel Bista, Samuel Frindt, Sofia Gelienová, Terézia Hromádková, Lenka Ružičková, Simona Novodomcová, Barbora Beňová, Natália Haschová, Eleonóra Uhrovičová a Zuzana Slašťanová). Na projektové stretnutie sme pripravili dve krátke filmy- Fusia-energia budúcnosti a Vianočný benefičný koncert. Počas stretnutia sme urobili spätnú väzbu nášho projektu, porovnali sme začiatočný a koncový dotazník žiakov, v ktorom vyjadrili svoj postoj k životnému prostrediu. Skontrolovali sme celý program projektu, či sme všetky body naplnili a každá krajina vyjadrila svoj názor na náročnosť plnenie konkrétnych cieľov.  Konštatovali sme , že naše DVD pomôže ostatným školám pri plnení kritérií ESD, pretože na ňom nájdu mnoho príkladom, akým spôsobom sa dajú plniť kritéria. Každá krajina má svoje miniDVD so všetkými filmami poslať fínskej koordinátorskej škole  do konca apríla 2011. Fínska škola všetky DVD spracuje do jedného, ktoré bude  koncový produktom nášho projektu.  Výsledný produkt bude zaslaný každej partnerskej škole, ktorá ho bude šíriť ďalej.
Kritériá ESD:

Oblasť viditeľných výstupov školy a miestnej komunity- Fusia-energia budúcnosti
Oblasť spolupráce školy s okolím- Vianočný benefičný koncert.