Vitajte!

Vitajte na našej stránke projektu Comenius-Školské partnerstvá, ktorý je realizovaný a podporovaný Programom Celoživotného vzdelávania.

Projekt Comenius-školské partnerstvá má dvojročné trvanie. Prebieha od septembra 2009 a bude ukončený 30.júna 2011. Počas tohto obdobia bude zrealizovaných minimálne 12 mobilít so našich partnerských škôl vo Veľkej Británii, Španielska a Fínska.

* * *

Cieľ projektu

V mnohých európskych krajinách nie sú dobre známe kritériá pre školy s trvalo udržateľným rozvojom ESD. Cieľom projektuQuality Now And Tomorrow je šírenie skúsenstí a plnenie čo najviac kritérií ESD. Na rozvoj kurikula na školách sa využíva kritický pohľad partnerských škôl. Výsledným produktom nášho projektu je DVD s krátkymi filmami, pomocou ktorých šírimi aktivity , ktoré spĺňajú kritériá ESD. Na začiatku i na konci projektu žiaci vyplnia dotazník, v ktorom vyjadria svoj postoj k životnému prostrediu. Pre učiteľov bude spätná väzba porovnanie týchto dvoch dotazníkov a zároveň porovnanie ich efektivity na vyučovaní.